Call us on  (030) 21 44 270

Home » Douwe Egberts

Douwe Egberts

NIEUW!: concept per 25-1-15

unnamed

 

 

 

 

De reacties op de vragen kunt u HIER vinden

Allereerst heten wij u van harte welkom op onze website! Zoals u inmiddels hoogstwaarschijnlijk weet, zal er op woensdag 11 juni aanstaande tussen 17.00 en 20.00 uur een inloop-informatiebijeenkomst worden gehouden in het voormalige hoofdkantoor van Douwe Egberts aan de Vleutensevaart 100 te Utrecht. Op deze website kunt u alvast het planmateriaal bekijken zoals dat op woensdag 11 juni tijdens de inloopavond beschikbaar zal zijn. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de inloopbijeenkomst persoonlijk bij te wonen, of liever op een andere manier kennis willen nemen van de plannen, dan biedt deze website u daartoe de gelegenheid.

Uw eventuele opmerkingen: Tot en met dinsdag 24 juni 2014 kunt u schriftelijk reageren op het plan. Dit bij voorkeur per email aan: info@vanbeekbeleggingen.nl Tevens is het mogelijk een brief te sturen aan: Van Beek Beleggingen, t.a.v. de heer H.W. van Beek, Utrechtseweg 66-68, 3704 HE Zeist. Vriendelijk verzoeken wij u om in uw reactie aan te geven dat het gaat om: herontwikkeling Douwe Egberts.

Verdere procedure: Na 24 juni zullen wij de ontvangen reacties met de gemeente bespreken. Het kan zijn dat wij rechtstreeks contact met u opnemen om uw reactie te bespreken. Op dinsdag 15 juli (voorlopige datum) willen we een tweede bijeenkomst organiseren waarin gereageerd zal worden op de ontvangen opmerkingen. Is het plan, mede naar aanleiding van de reacties aangepast, dan zullen we dat toelichten tijdens deze avond. De gemeente zal op dat moment ook haar concept bouwenvelop presenteren. In een zgn. bouwenvelop geeft de gemeente de randvoorwaarden voor een dergelijke ontwikkeling aan. Zodra de datum van de tweede bijeenkomst definitief is, wordt u daarvoor uiteraard weer uitgenodigd.

Na de tweede bijeenkomst in juli wordt de bouwenvelop door de gemeente gereed gemaakt en samen met uw reacties ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. Na vaststelling door het college wordt gestart met het maken van een nieuw bestemmingsplan en laten wij het bouwplan verder uitwerken. In het formele bestemmingsplantraject kunnen bewoners door middel van een zienswijze hun bijdrage leveren. Communicatie hierover vindt plaats via de reguliere gemeentelijke kanalen.

Plantoelichting: Zoals u weet staat het voormalige kantoorgebouw van Douwe Egberts (Vleutensevaart 100) op dit moment leeg. Projectontwikkelaar Van Beek Beleggingen (Henk van Beek), gaat het gebouw een nieuwe functie geven. Er wordt gedacht aan het realiseren van 73 shortstay-(hotel) appartementen, een kantoor op de bovenste verdieping en een restaurant met zalencentrum op de begane grond/eerste verdieping.  Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om tussen de parkeergarage en het Merwedekanaal een appartementengebouw te bouwen

Het terrein tussen de hoogbouw en het Merwedekanaal ligt mooi op de zon en is uitermate geschikt voor het aanleggen van een bij het restaurant behorend terras. Op termijn zal de Keulsekade worden veranderd in een wandel-, fietsroute waardoor deze plek nog aantrekkelijker wordt. Het is onze bedoeling om het restaurant ook vanaf de kanaalzijde toegankelijk te maken.

Op het terrein staan momenteel ook nog een éénlaags bedrijfsgebouw en een parkeergarage. Deze bouwwerken zullen blijven staan. Het bedrijfsgebouw wordt voorlopig nog gebruikt door Douwe Egberts en komt pas later beschikbaar voor een andere functie. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld een fitnessruimte  voor de gebruikers van het “hotel” en door buurtbewoners.

Een gedeelte van de op eigen terrein gelegen parkeerplaatsen is vooralsnog, overdag, verhuurd aan Douwe Egberts voor het parkeren van haar personeel. Na sluitingstijd is de totale parkeercapaciteit (ca. 445 auto’s) beschikbaar voor de nieuwe ontwikkeling.

Centrum Architecten onderzoekt op dit moment samen met de gemeente of het realiseren van een appartementengebouw op de strook grond tussen de parkeergarage en het Merwedekanaal een haalbare optie is. De plek ligt mooi aan het water, sluit aan op de woningen van Mitros en een appartementengebouw op deze plek zal na realisatie de parkeergarage grotendeels aan het zicht onttrekken vanaf de nieuwe wandel-, fietsroute. Uit met de gemeente gevoerde gesprekken blijkt dat een eventueel hier te realiseren appartementengebouw qua ligging en hoogtemaat moet aansluiten op de woningen van Mitros en dat de bereikbaarheid per auto zal moeten gebeuren vanaf de zijde van de parkeergarage.

Elders op deze site vindt u afbeeldingen (voorzien van een korte toelichting) van de plannen zoals deze er nu liggen. De plannen zijn zeker nog niet definitief maar geven wel duidelijk de richting aan waarin wij denken. Gestreefd wordt naar een invulling van deze voormalige Douwe Egberts gebouwen en het omliggende terrein welke recht doet aan deze bijzondere plek in Utrecht. Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw reacties hierop.

Ook kunt u HIER uw reactie achterlaten. Geeft u alstublieft in uw reactie aan of u uw reactie op de website wilt hebben.

 

 

Afbeelding 1:

Op deze luchtfoto is goed te zien om welk gedeelte van het totale Douwe Egberts complex het bij deze herontwikkeling gaat:

  • het hoge kantoor langs het kanaal (1)
  • het lage bedrijfsgebouw (2)
  • het parkeerdek (3)
  • het bijbehorende terrein (binnen de rode lijn)

Tevens hebben wij op deze luchtfoto de voorgestelde posities aangegeven van het terras (aan het Merwedekanaal) en van de te bouwen appartementen (tussen de parkeergarage en het Merwedekanaal).

 

Distributiecentra

 

Afbeelding 2:

Fotomontage met daarop nogmaals aangegeven de diverse planonderdelen incl.. het terras, de uitbreiding van het restaurant en de te bouwen appartementen/bergingen.

Distributiecentra

 

Afbeelding 3:

Programmatische invulling van beneden naar boven:

  •  begane grond: restaurant (incl. uitbreiding) en terras aan de zijde van het Merwedekanaal
  •  eerste verdieping: zalencentrum
  •  tweede t/m vierde verdieping: totaal 73 stuks shortstay-appartementen
  •  vijfde verdieping: kantoor
  •  zesde verdieping: techniek (bestaand)

Distributiecentra

 

 Afbeelding 4:

Op deze schets is de uitbreiding van het restaurant aan de kanaalzijde te zien. Voor de glazen uitbouw (met grote luifel) komt een nieuw terras. Het restaurant zal in de toekomst ook vanaf deze zijde (wandel-, fietsroute) toegankelijk zijn.

Distributiecentra

 

 

Afbeelding 5:

Een blik in het toekomstige restaurant op de begane grond. Doordat de uitbouw dubbel hoog is, ziet men hier ook de gangzone van het zalencentrum op de eerste verdieping (afbeelding links onder).

Distributiecentra

 

 Afbeelding 6:

Op de tweede t/m de vierde verdieping komen zgn. shortstay-eenheden. Deze gemeubileerde (hotel)kamers hebben een oppervlakte van circa 25 m2 en zijn voorzien van een eigen badkamer en pantryblok.

Distributiecentra

Wilt u een opmerking achterlaten? klik dan HIER Geeft u alstublieft in uw reactie aan of u uw reactie ook op de website wilt hebben.

De reacties op de vragen kunt u HIER vinden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.